اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو تولید ماشین زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۸ هزار و ۸۰ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۵۱ هزار و ۱۷۹ دستگاه رسید.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید ماشین زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

دی ماه امسال تولید انواع ماشین به طور میانگین ۹.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۸ هزار و ۸۰ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۵۱ هزار و ۱۷۹ دستگاه رسید.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید انواع سواری با رشد ۹.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۲۹ هزار و ۷۴۳ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۴۱ هزار و ۷۲۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ون نیز در دی ماه امسال به ۸۴ دستگاه رسید در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته تولید این محصول در حد صفر بود.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۸ هزار و ۸۰ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۵۱ هزار و ۱۷۹ دستگاه رسید.

دی ماه امسال تولید انواع وانت نیز شش درصد زیاد کردن یافته و از ۶۴۶۸ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به ۶۸۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز با رشد ۳۹.۴ درصدی همراه بوده و از ۱۰۴ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۴۵ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با رشد ۲۰ درصدی از ۱۳۴ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد ۳۵.۷ درصدی همراه بوده و از ۱۶۳۱ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۲۲۱۴ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | کامیون | دستگاه | کامیون | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs