اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر ، حمل گوساله با پراید!

پراید که سهم بزرگی در تصادفات بزرگراه ای کشور دارد، خیلی وقت ها زیاد از یک خودروی مسافری مورد استفاده قرار می گیرد. تصویر های زیادی از حمل بار با پراید انتشار ی

تصویر ، حمل گوساله با پراید!

حمل گوساله با پراید!/ تصویر

عبارات مهم : تصویر

پراید که سهم بزرگی در تصادفات بزرگراه ای کشور دارد، خیلی وقت ها زیاد از یک خودروی مسافری مورد استفاده قرار می گیرد. تصویر های زیادی از حمل بار با پراید انتشار یافته ولی تصویری که در زیر می بینید در نوع خود بی نظیر هست؛ حمل 2 گوساله با یک پراید خسته در بزرگراه های استان سمنان!

واژه های کلیدی: تصویر | گوساله | تصویری | بزرگراه | استان سمنان | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs