اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف میوه ریسک مبتلا شدن به دیابت را کم کردن می دهد

به گزارش مهر، محققان دانشگاه آکسفورد عنوان می کنند مصرف یک کاسه میوه در روز ریسک مبتلا شدن به دیابت را تا ۱۲ درصد کم کردن می دهد. همچنین در افراد دیابتی، مصرف م

مصرف میوه ریسک مبتلا شدن به دیابت را کم کردن می دهد

مصرف میوه ریسک مبتلا شدن به دیابت را کم کردن می دهد

عبارات مهم : دیابت

محققان عنوان می کنند مصرف میوه ریسک مبتلا شدن به دیابت را تا ۱۲ درصد کم کردن می دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه آکسفورد عنوان می کنند مصرف یک کاسه میوه در روز ریسک مبتلا شدن به دیابت را تا ۱۲ درصد کم کردن می دهد. همچنین در افراد دیابتی، مصرف میوه تازه بیش از سه روز در هفته با کم کردن ۱۷ درصدی ریسک فوت مرتبط است.

مصرف میوه ریسک مبتلا شدن به دیابت را کم کردن می دهد

همچنین یافته ها نشان داد مصرف میوه به وسیله افراد دیابتی موجب کم کردن بروز عوارض و پرسشها ناشی از دیابت تاثیرگذار بر عروق بزرگ خون مربوط به بیماری قلبی وسکته و عروق ریز خون مرتبط با بیماری های کلیوی، بیماری های چشمی، و نوروپاتی از ۱۳ تا ۲۸ درصد می شود.

در این مطالعه، محققان حدود ۵۰۰ هزار فرد را در چین ارزیابی کردند و دریافتند افرادی که زیاد کردن مصرف میوه تازه داشتند در حدود ۰.۲ درصد کم کردن در ریسک مبتلا شدن به دیابت در طول ۵ سال مشاهده شد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه آکسفورد عنوان می کنند مصرف یک کاسه میوه در روز ریسک مبتلا شدن به دیابت را تا ۱۲ درصد کم کردن می دهد. همچنین در افراد دیابتی، مصرف م

همچنین مصرف زیاد میوه تازه در افراد دیابتی، منجر به کم کردن ریسک فوت تا ۱.۹ درصد در طول ۵ سال و همچنین کم کردن ریسک پرسشها قلبی عروقی می شود.

واژه های کلیدی: دیابت | محققان | بیماری | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs