اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مرعشی جهت انجام امور اداری است ، جهانگیری قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد

دفتر اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منشتر شدن اطلاعیه ای اعلام کرد جهانگیری هیچ قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی نداشته و ندارد.

مرعشی جهت انجام امور اداری است ، جهانگیری قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد

جهانگیری قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد/مرعشی جهت انجام امور اداری است

عبارات مهم : معرفی

دفتر اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منشتر شدن اطلاعیه ای اعلام کرد جهانگیری هیچ قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی نداشته و ندارد.

به گزارش ایرنا، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: همانطوری که جناب آقای دکتر جهانگیری بارها بطور رسمی اعلام کرده اند، ایشان هیچ قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی نداشته و ندارند.

مرعشی جهت انجام امور اداری است ، جهانگیری قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد

این اطلاعیه می افزاید: «باتوجه به اینکه کلیه نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تایید شده است از سوی شورای محترم نگهبان موظفند فردی را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود جهت انجام امور اداری و مکاتبات مورد نیاز معرفی نمایند، لذا جناب آقای مهندس سید حسین مرعشی صرفا جهت انجام امور از این دست به عنوان رییس ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات وزارت کشور معرفی شده است اند.»

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روز گذشته سید حسین مرعشی را جهت ریاست ستاد انتخاباتی خود به وزارت کشور معرفی کرد.

دفتر اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منشتر شدن اطلاعیه ای اعلام کرد جهانگیری هیچ قصدی جهت تشکیل ستاد انتخاباتی نداشته و ندارد.

واژه های کلیدی: معرفی | اطلاعیه | جهانگیری | ریاست جمهوری | ستاد انتخابات | رییس ستاد انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs