اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث اعدامش نکنید ، حاشیه های دادگاه دیروز قاتل ستایش/ مادر قاتل

زن و شوهر پشت در چوبي قهوه اي رنگ شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ايستاده اند و منتظرند تا هر چه سریعتر جلسه تمام شود و پسرشان در را باز كند و بيرون بيايد. هر از گاهي

حاشیه های دادگاه دیروز قاتل ستایش/ مادر قاتل: اعدامش نکنید

عبارات مهم : دادگاه

روزنامه اعتماد،حاشیه های دیروز دادگاه قاتل ستایش را منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است:

اعدامش نکنید ، حاشیه های دادگاه دیروز قاتل ستایش/ مادر قاتل

زن و شوهر پشت در چوبي قهوه اي رنگ شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ايستاده اند و منتظرند تا هر چه سریعتر جلسه تمام شود و پسرشان در را باز كند و بيرون بيايد. هر از گاهي منشي شعبه يا يكي از ارباب رجوع ها در را باز مي كند و مرد تا نيمه خم مي شود تا صورت پسرش را از لاي در ببيند كه چگونه روي صندلي فلزي قهوه اي رنگ نشسته و بي آنكه حرف بزند فقط همه چيز را تماشا مي كند.

مادر امير (قاتل ستايش) همان چادر مشكي براقي را پوشيده كه يك هفته بعد از اتفاق در گفت وگوي تصويري اش با يكي از خبرگزاري ها پوشيده بود. حالا كه يك سال و خرده اي از اتفاق مي گذرد باز هم همان اشك ها و همان حرف ها. مادر مي گويد: « اين دستبندهاي آهني كه به دست هايش بسته اند را مي بينيد؟ پلاستيكي اش را توي منزل داشت و باهاش دزد و پليس بازي مي كرد»

زن و شوهر پشت در چوبي قهوه اي رنگ شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ايستاده اند و منتظرند تا هر چه سریعتر جلسه تمام شود و پسرشان در را باز كند و بيرون بيايد. هر از گاهي

اشك ميان چشم هايش حلقه مي زند و نفسش چند ثانيه بيرون نمي آيد. پدر امير صورت همسرش را تماشا مي كند؛ زن چادر مشكي اش را روي صورتش مي كشد و بي صدا شانه هايش مي لرزد. ميان هق هق ها چادر مشكي را كنار مي زند با صداي گرفته ادامه مي دهد: «فقط اعدامش نكنن، همين» مرد اين جمله را كه مي شنود سرش را به ديوار پشت سرش مي چسباند و به ديوار روبه رو خيره مي شود.

كت و شلوار يك دست سورمه اي پوشيده. « ١٧ سالش تموم شده است رفته تو ١٨ سال. تو كانون اجازه نمي دن برم ببينمش و باهاش از نزديك حرف بزنيم. ما اين طرف (دستش را به نشانه دوردست ها اوج مي برد) او، آن طرف» اين را مي گويد و دست به موهاي جوگندمي اش مي كشد و به زمين خيره مي شود. دستش را در هوا تاب مي دهد و ادامه مي دهد: « البته! چقدر باهاش حرف بزنم؟ مددكار كانون هر روز داره باهاش حرف مي زنه… »

ميان حرف هايش در شعبه هشتم باز مي شود و اول مامور و بعد امير بيرون مي آيد. امير بلوز آبي زندان را همراه با شلوار پارچه اي مشكي پوشيده و بي آنكه سرش را اوج بياورد و به كسي نگاه كند جلوي در مي ايستد تا مامور دستبند را به دست هايش ببندد. مادر با حسرت پسرش را تماشا مي كند و از دور دست هايش را به نشانه آغوش برايش باز مي كند. نگاه هاي سنگين همسرش اجازه بلند گريه كردن را به او نمي دهد.

اعدامش نکنید ، حاشیه های دادگاه دیروز قاتل ستایش/ مادر قاتل

مامور امير را با خودش مي برد و همزمان مادر و پدر ستايش و وكيلش از داخل شعبه بيرون مي آيند. مادر ستايش نگاه هاي ملتمسانه مادر امير را با چشم هاي سرد و خالي جواب مي دهد و با همسرش سراغ وكيل ارزش مي روند. پدر امير مي گويد: «راه مان نمي دهند؛ هزار بار رفتيم و پرسيده ايم چقدر ديه مي خواهند؟ ولی مي گويند فقط قصاص» وكيل ستايش ميان صحبت هايش با پدر و مادرمقتول مي گويد: «فرض را بر اين بگيريم كه شما رضايت بدهيد.» مادر ستايش به وكيل اجازه نمي دهد تا جمله اش را تمام كند و مي گويد «فقط قصاص؛ ما رضايت نمي دهيم.»

وكيل ستايش: جلسه براي ميزان مهرالمثل بود

زن و شوهر پشت در چوبي قهوه اي رنگ شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ايستاده اند و منتظرند تا هر چه سریعتر جلسه تمام شود و پسرشان در را باز كند و بيرون بيايد. هر از گاهي

عسگر قاسمي آقباش، وكيل خانواده ستايش راجع به جلسه دادگاهي كه ديروز برگزار شد به «اعتماد» گفت: اين جلسه دادگاه براي رسيدگي به ميزان ارش البكاره و مهرالمثلي است كه بايد به عنوان خسارت به خانواده ستايش تعلق بگيرد. مبلغي كه خانواده قاتل بايد براي مهرالمثل پرداخت كنند بر اساس ميزان مبلغ مهريه اي است كه در آن خانواده براي دختران در نظر گرفته مي شود. به عنوان نمونه ما مي پرسيم كه دختر عموهاي ستايش هنگام ازدواج چقدر مهريه گرفته اند و ما بر اساس آن مهرالمثل را مشخص مي كنيم. در مورد مبلغ ارش البكاره هم معمولا به اندازه ديه نفس است ولی باز هم در هر پرونده به صورت جداگانه بررسي مي شود.

قاضي پرونده: محكوميت قطعي شد

اعدامش نکنید ، حاشیه های دادگاه دیروز قاتل ستایش/ مادر قاتل

قاضي رحماني كه به جلسه ديروز دادگاه رسيدگي كرد به «اعتماد» گفت: بحث هاي حقوقي محكوميت قطعي شده است هست. ولی در اين جلسه ميزان خسارتي كه خانواده قاتل براي آسيب زدن به مقتول كه به صورت ارش البكاره و مهرالمثل است بايد پرداخت كنند، مطرح مي شود.

قرار است ميزان مبالغ اين خسارت ها به وسیله كارشناس ها در ماه هاي آينده مشخص شود. پيش از اين متهم در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محاكمه و به يك بار قصاص به جرم قتل، يك بار اعدام به جرم تجاوز به عنف و پرداخت ديه به جرم جنايت بر ميت محكوم شد. حكم صادره در ديوان عالي كشور مهر تاييد خورده و در انتظار تاييد رييس قوه قضاييه بود كه اولياي دم دريافت ارش البكاره و مهرالمثل را مطرح كردند.

واژه های کلیدی: دادگاه | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs