اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن یارانه‌ها تورم را زیاد کردن می‌دهد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق هم واقعی شود، وجود دارد. این در حالی است

زیاد کردن یارانه‌ها تورم را زیاد کردن می‌دهد

زیاد کردن یارانه ها تورم را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق هم واقعی شود، وجود دارد. این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان زیاد کردن پیدا می کند یا خیر.»

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به وعده های اقتصادی بعضی کاندیداها در خصوص زیاد کردن یارانه ها گفت:« در قانون ششم برنامه هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده است و قسمتی از توزیع یارانه ها هدفمند شده است هست؛ اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند، هزینه ها زیاد کردن یافته و قیمت تورم در کشور زیاد کردن پیدا می کند.»

زیاد کردن یارانه‌ها تورم را زیاد کردن می‌دهد

وی افزود:« از سویی اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق نیز به سمت واقعی سازی پیش برود، وجود دارد. این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان زیاد کردن پیدا می کند یا خیر. چارچوب وعده زیاد کردن یارانه کاری عبث و بیهوده هست. یارانه باید به اقشار پایین جامعه یا دهک های پایین پرداخت شود تا بتوانند پرسشها خود را حل کنند.»

صالحی ادامه داد:« هم اکنون از هر ۳ نفر ایرانی تنها یک نفر در توسعه کشور و اقتصاد نقش دارد و این به هیچ وجه خبری خوبی جهت کشور نیست.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق هم واقعی شود، وجود دارد. این در حالی است

عضو هیات نمایندگان اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد:«باید از کاندیداها پرسید که اگر یارانه ها زیاد کردن پیدا کند، قیمت برق و حامل های انرژی به سمت واقعی سازی می رود؟ این در حالی است که دولت باید تلاش کند قدرت خرید مردم را زیاد کردن دهد و به همین ترتیب قیمت ها را واقعی کند.»

واژه های کلیدی: ایران | یارانه | ایرانی | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs