اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ظهرها تصادف زیاد کردن می یابد ، پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر

در آبان ماه سال ٩٦، در معابر درون شهری کشور، از ساعت ١٢ تا ١٦ نزدیک به ٢٨ درصد تصادفات، یعنی بیشترین تعداد اتفاق افتاده است. 

ظهرها تصادف زیاد کردن می یابد ، پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر

پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر/ظهرها تصادف زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : تصادف

در آبان ماه سال ٩٦، در معابر درون شهری کشور، از ساعت ١٢ تا ١٦ نزدیک به ٢٨ درصد تصادفات، یعنی بیشترین تعداد اتفاق افتاده هست.

به گزارش مهر، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام این آمار گفت:” این در حالی است که از ساعت ١٦ تا ٢٠، ٢٧ درصد تصادفات و ساعت ٨ تا ١٢ نزدیک به ١٩ درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند.”

ظهرها تصادف زیاد کردن می یابد ، پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر

همچنین طبق این آمار ساعتی که بعد از این بازه های زمانی بیشترین حجم تصادفات درون شهری را به خود تخصیص داده شده است داده، ساعت ٢٠ تا ٢٤ (١٦ درصد) بوده است.

به گفته سرهنگ رحمانی بیشترین ساعت وقوع تصادفات آبان ماه در معابر برون شهری ، بازه بین ١٦ تا ٢٠ (٣٠درصد) و بعد از آن ساعت١٢ تا ١٦ (٢٣درصد) و ساعت ٢٠ تا ٢٤ ( ١٥ درصد) بوده است.”

در آبان ماه سال ٩٦، در معابر درون شهری کشور، از ساعت ١٢ تا ١٦ نزدیک به ٢٨ درصد تصادفات، یعنی بیشترین تعداد اتفاق افتاده است. 

واژه های کلیدی: تصادف | تصادفات | تصادفات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs