اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش عضو شورای پنجم به حواشی روز سه‌شنبه شورای شهر

عضو منتخب شورای شهر پنجم توهین به عضو شورای شهر را توهین به مردم دانست و آن را محکوم کرد.

واکنش عضو شورای پنجم به حواشی روز سه‌شنبه شورای شهر

واکنش عضو شورای پنجم به حواشی روز سه شنبه شورای شهر

عبارات مهم : شهردار

عضو منتخب شورای شهر پنجم توهین به عضو شورای شهر را توهین به مردم دانست و آن را محکوم کرد.

مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حواشی جلسه روز سه شنبه شورای شهر که در آن جمعی از مدیران شهری با رحمت الله حافظی – عضو شورای شهر – که اقدام به ارائه گزارشی در خصوص اوضاع خط هفت مترو کرده بود، مشاجره داشتند، گفت: از قبل گزارش هایی به اعضای منتخب شورای شهر مبنی بر این که خط هفت مترو به هیچ عنوان واجد شرایط افتتاح نبوده، رسیده است.

واکنش عضو شورای پنجم به حواشی روز سه‌شنبه شورای شهر

وی با بیان این که براساس این گزارش بسیاری از تجهیزات مهم و پرسشها مهم که با جان و سلامت مردم سروکار دارد در این خط تعبیه نشده، اظهار کرد: علاوه بر نبود هواکش و پله فرار در بسیاری از ایستگاه های عبوری، گزارش ها نشان می داد که شاهد پیشرفت فیزیکی کمتر از 14 درصد در هواکش های این خط هستیم.

عضو منتخب شورای شهر پنجم با بیان این که قطعا عنوان ایمنی خط هفت مترو در شورای بعدی مورد پیگیری قرار می گیرد، اظهار کرد: روی سخن من عمدتا در خصوص لشگرکشی مدیران شهری بر علیه عضو شورای شهر که نماینده مردم هست، قرار دارد؛ به گونه ای که متاسفانه در جلسه روز سه شنبه شورا با این که شاهد توهین های مدیران شهری و معاون شهردار به حافظی بودیم، ولی متاسفانه تصویر العمل مناسبی در جهت اعتراض به این توهین ها را شاهد نبودیم.

عضو منتخب شورای شهر پنجم توهین به عضو شورای شهر را توهین به مردم دانست و آن را محکوم کرد.

فراهانی با بیان این که مدیران و معاونان شهری یادشان رفته که مشروعیت و مقبولیت شهردار و معاونینش نشأت گرفته از اعضای شورا هست، گفت: توهین به نماینده مردم و لشگرکشی بر علیه او در درجه اول توهین به مردم محسوب می شود و این نشان می دهد که مدیران حق طبیعی نماینده مردم که همان نظارت بر عملکرد شهرداری است را نشناختند.

وی با بیان این که اینگونه رفتارها خطرناک است و قطعا شورای پنجم برابر اینگونه رفتارها می ایستد، اظهار کرد: اعضای شورای پنجم با گزینش شهرداری متعهد و اعتقاد به رای مردم و نظارت پذیری شورا گزینش می شوند، ولی مردم مطمئن باشند اگر شهردار انتخابی اشتباه کند، اعضای شورا هیچ ابایی از تذکر و نقض او ندارند و قاطعانه مانع کارها نادرست می شوند.

عضو منتخب شورای شهر پنجم با بیان این که توهین به اعضای شورا، توهین به مردم هست، گفت: اعضای شورا نماینده مردم هستند و باید نظارت همیشگی بر مدیران شهری داشته باشند، آیا که این نظارت ضامن جلوگیری از انحرافات، فساد و پرسشها عملکردی است.

واکنش عضو شورای پنجم به حواشی روز سه‌شنبه شورای شهر

واژه های کلیدی: شهردار | توهین ها | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs